KVALITET

Det vigtigste kvalitetsparameter for Unibolt A/S er at levere produkter af en høj og ensartet kvalitet. 

Vores kunder skal kunne stole på, at ingen fejlbehæftede emner forlader vores fabrik. Til hjælpe for dette er Unibolt certificeret efter ISO 9001, og arbejdet med SPC og FMEA er en integreret del af vores arbejdsprocesser. Vi har også sikret fuld sporbarhed i vores produktion igennem alle processer. 

 

Hos Unibolt A/S er vi meget opmærksomme på vores indvirkning på miljøet. Vi er derfor også miljøcertificeret jvf. ISO 14001.
 
Yderligere har vi implementeret LEAN principperne i vores produktion, hviklket indbefatter både 5S og Poke Yoke (=0 fejl og løbende forbedring). Alle produkter, der forlader vores fabrik har desuden været igennem vores kontrol og ingen produkter er godkendt til salg, før vores slutkontrol har sagt god for og kvitteret for produktet.

Alt sammen for at sikre, at vore produkter og vores fabrik lever op til vores egne, høje krav om at vi og vores produkter skal være i verdensklasse. Det mener vi tjener vores kunder bedst!
 


POLITIKKER

 

Introduktion.

Unibolt A/S fremstiller koldflydepressede emner såsom bolte, skruer, pins og andre befæstigelseselementer i dimensionsområderne ø6 - ø24 mm og længderne 10 - 160 mm. I samarbejde med vores kunder og deres tegninger og øvrige specifikationer produceres befæstigelseselementerne på vores fabrik i Vejle, DK.

Unibolt A/S agerer under processen gerne som sparringspartner for vores samarbejdspartnere omkring muligheder og risici ved forskellige designs.

Det er Unibolt A/S´s grundlæggende mål,

- at der produceres produkter med en kvalitet og til en pris, som gør produkterne interessante på de relevante markedssegmenter.De produkter, der tilbydes, skal have et kvalitetsniveau, der lever op til kundernes forventninger.

- at de produkter, der sælges og markedsføres, skal opfylde kundebehovene i overensstemmelse med de nationale/internationale normer, begrænsninger og krav, der til enhver tid vil gælde på de relevante markeder.

- at opnå forståelse af alle relevante interessenters relevante behov og forventninger.

- at anvende risikobaseret tankegang omkring forståelse og anvendelse af procestankegangen gennem ledelse af processer i form af målsat performance og forbedringer. Der vil ligeledes være fokus på synligt Lederskab.

 - at vore kvalitets- & miljøpolitikker og -handlinger vil blive understøttet af en effektiv indsats af højt motiverede medarbejdere, som arbejder tæt sammen i grupper for at nå de fælles mål.

 

 

Kvalitetspolitik

 

Kundefokus

 • Oprettelse af kundefordele er kernen i vores virksomheds mål. Kunden er centrum i alle vores aktiviteter. Virksomhedens procedurer og organisation er derfor rettet mod kunden.
 • Kundernes behov overvåges systematisk, så der kan træffes foranstaltninger til at øge kundetilfredsheden

Nul-Fejl Strategi

 • Vi sigter efter at opnå nul fejl i vores produkter og tjenester.
 • Enhver væsentlig, økonomisk rentabel foranstaltning træffes for at opnå dette mål. Vi arbejder ud fra det samme grundlag med vores leverandører.

Målbare mål

 • Vi fastsætter periodisk mål på alle områder, herunder kvalitet, miljø og sikkerhed, i overensstemmelse med behov fra vores markedspartnere, medarbejdere og investorer.
 • For at kunne evaluere disse mål og vores resultater, specificerer vi visse nøgledata.

Løbende forbedring

 • Vi er forpligtet til en løbende forbedringsproces (KAIZEN / CIP).
 • Vi måler og evaluerer resultaterne af vores mål.
 • Vi udvikler videre forbedringsmuligheder fra resultaterne.
 • Vi fokuserer på innovation og stigning i effektivitet.
 • Vi sikrer en systematisk overførsel af viden.

Love og myndighedskrav

 • Unibolt A/S overholder alle gældende love og myndighedskrav, som er relevante for virksomheden.


Miljø og Sikkerhedspolitik

Miljøpolitikken omfatter forpligtelse til løbende forbedring og forebyggelse af forurening.

Bæredygtighed

 • Vores handlinger skal være i harmoni med økonomi, økologi og med vores ansvar for samfundet, specielt med henblik på fremtidige generationer.
 • Vi passer på vores ressourcer og miljøet.

Ansvar

 • Alle medarbejdere er ansvarlige for at fjerne farer for miljøet og mennesker omkring dem samt at overholde direktiver og love om sundhed og sikkerhed.
 • Det er ledelsens rolle at genkende farer, evaluere dem og træffe passende foranstaltninger.
 • Vi er forberedt på nedbrud og farlige hændelser.

Processer og Produkter

 • Sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere og personer, der kommer i kontakt med vores produkter, er altafgørende.
 • Vi udvikler derfor vores produkter og processer med et altafgørende henblik på at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed, og minimere miljøpåvirkninger.
 • Det gælder også for den efterfølgende bortskaffelse af vores produkter.