FORKLARING AF VARENUMMER

Unibolts varenumre består af 8-9 cifre, der er opdelt i 3 dele.
De første 4 cifre er Unibolts tegningsnummer. De næste 3 cifre er længden. De sidste 1-2 cifre er Unibolts pakkekode.